برج باغ سدروس

برج باغ سدروس

کارفرما: گروه ویرا
معمار: علیرضا تغابنی – دفتر دیگر
برنده جایزه WAF 2019