سیستم ارت

سیستم ارت و مزایای آن در ساختمان

بسیاری از سیستم‌ها و تجهیزات الکتریکی برای تخلیه‌ی جریان‌های ناخواسته باید به زمین متصل شوند. به عبارتی اتصال بدنه این تجهیزات به زمین باعث هدایت جریان‌های سرگردان و پیشگیری از بروز خطرات جانی ناشی برق گرفتگی خواهد شد. سیستمی که جریانات الکتریکی را به زمین هدایت می‌کند، سیستم ارت یا چاه ارت می‌نامند. حتی سیستم‌های صوتی و تصویری موجود در منازل شما هم برای جلوگیری از آسیب دیدن، نیاز به چاه ارت دارند.

نحوه اجرای چاه ارت چگونه است؟
چاه ارت که در واقع چاله‌ای نسبتا عمیق است که در درون آن یک سینیِ رسانای مسی قرار داده می‌شود. این صفحه از طریق یک سیمِ مسی به تابلوی تست باکس متصل خواهد شد.

مزایای استفاده از سیستم ارتینگ:
– جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی
– حفاظت در برابر صاعقه و میدان‌های مغناطیسی
– منحرف کردن امواج مزاحم رادیویی و مخابراتی
– حذف نویز و عملکرد بهتر تجهیزات الکترونیکی
– برقراری ایمنی بیشتر و حفظ جان افراد در برابر نشت جریان الکتریکی
به یاد داشته باشید که حادثه خبر نمی‌کند و هر واقعه‌ی الکتریکی هرچند کوتاه می‌تواند منجر به بروز خسارات مالی و جانی شود.

ارت چیست

سیستم ارت پروژه رایا