پروژه سرو 4

 • کارفرما

  فرشاد شریفی

 • طراحی معماری

  مهندس شیرازی

 • کاربری

  مسکونی

 • محل اجرا

  تهران سرو شرقی خیابان مجد

 • سازه

  اسکلت بتن آرمه

 • زمان طراحی و اجرا

  خرداد 90 تا بهمن ماه 92

تأسیسات : داکت اسپلیت و موتورخانه مرکزی

زیربنای کل : 4500 متر مربع در 7 طبقه