شوروم آریو چوب

Vira Ariowood

▫️ شوروم آریوچوب ▫️

این پروژه که در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب واقع شده است در سال ۱۳۹۴ برنده نخست در بخش بازسازی “جایزه معماری” شده است.

شوروم آریوچوب مکانی است برای به نمایش گذاشتن دستگاه‌های چوب وارادتی به سفارش شرکت آریوچوب.

 • کارفرما

  فرشاد شریفی (گروه ویرا)

 • طراحی معماری

  دفتر طراحی معماری دیگر (NEXT OFFICE)

 • مساحت زمین

  2070 متر مربع

 • محل اجرا

  احمدآباد مستوفی

 • سازه

  اسکلت فلزی

 • زمان طراحی و اجرا

  1394

نظارت : دفتر دیگر

کاربری : شوروم، اداری

برنده رتبه نخست در بخش بازسازی جایزه معماری سال 1394 . این پروژه در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب واقع شده است و مکانی برای به نمایش گذاشتن دستگاه های چوب وارداتی به سفارش شرکت آریو چوب می باشد.