پروژه پازلا

( منطقه پاسداران )

puzella-logo

مجتمع مسکونی پازلا در منطقه پاسداران، خیابان لنکران در حال ساخت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه تماس بگیرید.

کارفرما: گروه ویرا

دفتر طراحی معماری: پراگماتیکا – محمدرضا محبعلی